ขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครวีซ่านักเรียนอังกฤษสำหรับการศึกษาระยะสั้น

การเดินทางไปศึกษาต่อที่อังกฤษแม้จะเป็นเวลาสั้นๆ ก็ตาม เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักเรียนจากทั่วโลก หากคุณวางแผนจะเดินทางไปอังกฤษเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น คุณจะต้องมีวีซ่านักเรียนที่เหมาะสม บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนและรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครวีซ่านักเรียนระยะสั้น เพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวได้อย่างถูกต้องและราบรื่น

เลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสม

สำหรับการศึกษาที่ไม่เกิน 6 เดือน คุณจะต้องสมัคร วีซ่านักเรียนระยะสั้น (Short-term Study Visa) วีซ่านี้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมหลักสูตรในสหราชอาณาจักรซึ่งไม่นานเกิน 6 เดือน หรือเป็นวีซ่าศึกษาภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 11 เดือน

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการสมัคร คุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขหรือไม่:

 • คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี
 • มีหลักฐานว่าคุณได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาในอังกฤษ
 • สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะสนับสนุนตัวเองระหว่างการอยู่ในสหราชอาณาจักร
 • แสดงหลักฐานว่าคุณมีแผนที่จะออกจากสหราชอาณาจักรเมื่อหลักสูตรของคุณสิ้นสุดลง

การเตรียมเอกสาร

การมีเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสมัครวีซ่า นี่คือรายการเอกสารหลักที่คุณจำเป็นต้องเตรียม:

หลักฐานการตอบรับจากสถาบันการศึกษา

คุณจำเป็นต้องมีจดหมายตอบรับจากสถาบันที่แสดงว่าคุณได้รับการตอบรับเข้าศึกษา จดหมายนี้ควรระบุชื่อหลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา และรายละเอียดของสถาบัน

หลักฐานทางการเงิน

คุณต้องแสดงว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยและเรียนในสหราชอาณาจักร นี่อาจรวมถึงบัญชีธนาคาร, จดหมายสนับสนุนทางการเงินจากผู้ปกครองหรือผู้สนับสนุน

หลักฐานการจองที่พัก

แสดงหลักฐานการจองที่พักอาศัยระหว่างการศึกษาที่อังกฤษ การมีที่พักที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณง่ายขึ้น

สำเนาหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางของคุณควรมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนจากวันที่คุณวางแผนจะเข้าสู่สหราชอาณาจักร และมีหน้าว่างเพียงพอสำหรับติดวีซ่า

หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินกลับ

เพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีแผนที่จะออกจากสหราชอาณาจักรหลังจากการศึกษาสิ้นสุดลง การมีตั๋วกลับจะช่วยให้กระบวนการขอวีซ่าราบรื่นขึ้น

กระบวนการสมัคร

กระบวนการสมัครวีซ่านักเรียนระยะสั้นต้องทำผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร หลังจากที่คุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครและนัดหมายเพื่อไปยื่นเอกสารที่ศูนย์การขอวีซ่า

สัมภาษณ์วีซ่า

ในบางกรณี คุณอาจต้องผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า ในระหว่างสัมภาษณ์ คุณต้องสามารถอธิบายเหตุผลที่คุณต้องการศึกษาในอังกฤษและแสดงความจำเป็นที่จะต้องมีวีซ่านี้

การติดตามสถานะการสมัคร

หลังจากที่คุณได้ส่งเอกสารและผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า (ถ้าจำเป็น) คุณสามารถติดตามสถานะการสมัครของคุณผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร การติดตามนี้จะช่วยให้คุณอัปเดตสถานะล่าสุดและคาดการณ์ได้ว่าคุณจะได้รับวีซ่าในเวลาที่ต้องการหรือไม่ การตอบกลับมักจะใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 4 สัปดาห์ แต่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี

การรับวีซ่าและการเตรียมตัวเดินทาง

เมื่อคุณได้รับวีซ่านักเรียนระยะสั้น คุณจะต้องตรวจสอบรายละเอียดบนวีซ่าอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด ข้อมูลที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่ ชื่อเต็ม หมายเลขหนังสือเดินทาง และระยะเวลาที่วีซ่ามีผล

คุณควรเริ่มเตรียมการเดินทาง เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน และการยืนยันที่พักอาศัย อีกครั้ง นอกจากนี้ ควรแจ้งให้สถาบันการศึกษาที่อังกฤษทราบเกี่ยวกับวันเดินทางของคุณ และหากมีบริการรับส่งจากสนามบิน ก็ควรจัดการเรื่องนี้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวก

การปฏิบัติในสหราชอาณาจักร

เมื่อถึงอังกฤษ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในวีซ่าของคุณ หมายความว่าคุณจะต้อง:

 • ไม่ทำงานระหว่างเรียน ไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานหรือการทำงานอิสระ
 • ไม่เข้าร่วมในธุรกิจหรือกิจกรรมอาชีพอื่นๆ
 • ไม่ขยายระยะเวลาการเข้าพำนักอย่างถาวร

คุณควรเข้าร่วมหลักสูตรตามที่จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาของคุณระบุ และควรออกจากสหราชอาณาจักรเมื่อหลักสูตรสิ้นสุดลง หรือเมื่อวีซ่าของคุณหมดอายุ ตามที่เร็วกว่า

สิ่งที่ต้องทำหากเกิดปัญหากับวีซ่า

หากคุณพบปัญหาใดๆ ในระหว่างการพำนักในสหราชอาณาจักร หรือมีคำถามเกี่ยวกับสถานะวีซ่าของคุณ คุณควรติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกงสุลที่ใกล้ที่สุดโดยทันทีเพื่อขอคำปรึกษาและการช่วยเหลือที่เหมาะสม

การใช้ชีวิตและการศึกษาในสหราชอาณาจักร

การมีวีซ่านักเรียนระยะสั้นและเตรียมตัวอย่างเหมาะสมทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์การศึกษาที่ไม่เหมือนใครในสหราชอาณาจักรได้ ในขณะที่คุณอยู่ที่นั่น คุณจะมีโอกาสสำรวจวัฒนธรรม, ประเพณี, และไลฟ์สไตล์ของประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ โดยการฝึกพูดกับเจ้าของภาษาและการเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมชั้นจากทั่วโลก

การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่อาจเป็นการท้าทาย ดังนั้นควรมีการเตรียมตัวอย่างดี:

 • ทำความรู้จักกับระบบการขนส่ง: การทำความเข้าใจการใช้งานระบบขนส่งสาธารณะ เช่น บัส, รถไฟใต้ดิน, และรถไฟ จะช่วยให้คุณสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • ศึกษากฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น: ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ในสหราชอาณาจักรจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายได้
 • การเข้าร่วมกิจกรรม: ส่วนหนึ่งของการศึกษาต่างประเทศคือการสัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ดังนั้นควรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเรียนรู้และสนุกสนานกับประสบการณ์ที่คุณได้รับ

การดูแลสุขภาพขณะศึกษาอยู่ต่างประเทศ

การดูแลสุขภาพเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา:

 • การซื้อประกันสุขภาพนักเรียน: แม้ว่าวีซ่านักเรียนระยะสั้นจะไม่ครอบคลุมการเข้าถึงบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) คุณควรพิจารณาซื้อประกันสุขภาพเพื่อความคุ้มครองในกรณีฉุกเฉิน
 • ตระหนักถึงสถานที่ให้บริการทางการแพทย์: ควรทราบสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ใกล้ที่พัก หากคุณต้องการการดูแลด้านสุขภาพ

การเข้าใจขั้นตอนในการสมัครวีซ่านักเรียนระยะสั้นและเตรียมตัวอย่างครบถ้วนจะช่วยให้คุณผ่านกระบวนการที่สามารถเป็นเรื่องซับซ้อนได้อย่างราบรื่น ด้วยการวางแผนและการเตรียมตัวที่ดี คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์การศึกษาในอังกฤษได้อย่างเต็มที่ และนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีค่าเมื่อคุณกลับสู่ประเทศของคุณ.

สามารถอ่านบทความเพิ่มเกี่ยวกับวีซ่าอังกฤษได้ที่นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *