วีซ่าอังกฤษ (วีซ่า UK) ขั้นตอนการขอวีซ่าและคำแนะนำที่คุณต้องรู้

ประเทศอังกฤษนับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคนที่ต้องการไปเยือนเมืองผู้ดีแห่งนี้สักครั้งในชีวิต อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอังกฤษได้นั้น จะต้องทำเรื่องดำเนินการร้องขอวีซ่าอังกฤษก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งนอกจากจะต้องเตรียมการในขั้นตอนต่างๆ ให้เรียบร้อยดีแล้ว ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษอาจต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทำวีซ่าด้วย

Table of Contents

Westminster Palace and Bridge at summer night in London, UK

วีซ่าอังกฤษ 

การขอวีซ่าอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร (UK) ประเภทใด ขื้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางเช่น มาเรียนหนังสือ มาทำงาน มาท่องเที่ยวพักผ่อน หรือย้ายถิ่นฐานถาวรมาอยู่กับครอบครัวในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร 
วีซ่าอังกฤษ (UK Visas) แบ่งออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับ:

 • ท่านมาจากประเทศใด
 • ท่านเดินทางมาที่อังกฤษหรือสหราชอาณาจักร ด้วยวัตถุประสงค์ใด
 • ต้องการอยู่ในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร นานเท่าไหร่
 • สถานะภาพส่วนตัว ทักษะความรู้ และอาชีพการงานของท่าน

พลเมืองไทยผู้ถือสัญชาติไทยและพาสปอร์ตไทย จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าอังกฤษ หรือเดินทางผ่านอังกฤษเพื่อต่อไปยังประเทศอื่น อย่างไรก็ตาม พลเมืองบางประเทศไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าอังกฤษ ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่ พลเมืองประเทศใดต้องขอวีซ่าเข้าอังกฤษ   ใบสมัครขอวีซ่าอังกฤษต้องได้รับอนุมัติ ก่อนเดินทางเข้าไปในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ : พลเมืองประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (รวมไปถึง สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ หรือ ลิคเทนสไตน์) หากเดินทางเข้ามาก่อนวันที่ 31 December 2020 ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าอังกฤษ และหากบุคคลดังกล่าวเข้ามาพำนักอาศัยในสหราชอาณาจักร (UK) ก่อนวันที่ดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นเรื่องขอใบอนุญาตพำนักถาวร ไปยังหน่วยงาน EU Settlement Scheme เพื่อทำงาน อยู่อาศัย หรือเรียนหนังสือในสหราชอาณาจักร

ท่านต้องการเดินทางเข้าไปในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร

ให้ตรวจสอบว่า ต้องยื่นขอวีซ่าชนิดใด ในการเดินทางไปอังกฤษกล่าวคือ:

 • วีซ่าอังกฤษเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือเพื่อน (UK Visitor Visa)
 • วีซ่าอังกฤษเพื่อติดต่อธุรกิจหรือประชุม (UK Visitor Visa)
 • วีซ่าเพื่อเดินทางผ่านอังกฤษ (UK Transit Visa)
 • วีซ่าแต่งงานกับชาวอังกฤษ (Marriage Visitor Visa)

ข้อสังเกตุ : หากถือวีซ่านักท่องเที่ยว (UK visitor visa) ท่านไม่สามารถทำงานใน UK ได้ อย่างไรก็ตาม อาจสมัครเรียนคอร์สสั้นๆได้ไม่เกิน 30 วัน แต่ไม่สามารถเรียนหลักสูตรระยะยาวได้


วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa)

ผู้ใดต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้ามาอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษอนุญาตให้ชาวต่างชาติผู้อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) หรือสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) เดินทางเข้าไปในสหราชอาณาจักรได้นานถึง 6 เดือน

ในการเดินทางเข้าไปในสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ท่านต้องได้รับอนุญาต (Permission) เอกสารใบอนุญาตอาจอยู่ในรูปแบบของวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa) หรือใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร (Leave to Enter) ใบคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษต้องยื่นขอก่อนเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ส่วนใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร ได้รับอนุมัติที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ (UK port of entry)

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa)

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ อนุญาตให้ท่านทำกิจกรรมใดได้บ้าง
เมื่อถือวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ท่านสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้หลากหลายอย่าง เช่น:

 • เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร
 • เยี่ยมเยือนครอบครัวหรือเพื่อนฝูงมิตรสหาย
 • เข้ามาติดต่อธุรกิจหรือประชุม
 • เข้ามาร่วมในการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมงานอีเว้นต์ต่างๆ
 • เข้ามารับการตรวจรักษาทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลเอกชน
 • เรียนหนังสือได้นานถึง 30 วัน โดยต้องไม่เป็นวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางเข้ามา
 • หากมีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือโปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษา
 • ขอเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์แบบคู่อยู่กินกันไปเป็นการจดทะเบียนสมรส

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ไม่อนุญาตให้ทำสิ่งใดบ้าง

 • ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานรับค่าแรง หรือทำงานโดยไม่ได้รับค่าแรง
 • ถึงแม้เดินทางเข้ามาอังกฤษเป็นประจำ ท่านไม่สามารถพำนักถาวรอยู่ในอังกฤษได้
 • ไม่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลได้
 • วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษไม่อนุญาตให้เข้ามาแต่งงาน จดทะเบียนสมรสใดๆ หากต้องการเข้ามาแต่งงานและจดทะเบียนในอังกฤษ ท่านต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้ามาแต่งงานในอังกฤษ (Marriage Visitor Visa)

วีซ่าอังกฤษเพื่อติดต่อธุรกิจหรือประชุม (UK Visitor Visa)

ในขณะที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ  ท่านอาจไม่แน่ใจว่าสามารถทำธุรกิจในอังกฤษได้หรือไม่ ในความเป็นจริงแล้ว มีกิจกรรมธุรกิจหลายๆด้าน ที่ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษสามารถกระทำได้เช่น :

 • เข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
 • แสดงผลงานด้านศิลปะ เป็นนักแสดงผู้ให้ความบันเทิง หรือศิลปินผู้แสดงผลงานด้านดนตรี
 • เป็นนักวิชาการผู้เข้ามาทำงานวิจัย หรือติดตามนักเรียนต่างชาติผู้เข้าร่วมโปรแกรมเรียนต่อในอังกฤษ
 • เป็นแพทย์หรือทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมงานในโครงการวิจัยหรือโครงงานด้านการแพทย์
 • เข้าทดสอบด้านภาษา Professional Linguistic Assessment Board (PLAB) test หรือเข้าสอบด้านการแพทย์ Objective Structured Clinical Examination (OSCE).
 • ขอรับทุนสนับสนุนในการก่อตั้ง เพื่อถือครองกิจการ เข้าร่วมหรือเพื่อดำเนินธุรกิจในอังกฤษ

ระยะเวลาที่สามารถพำนักในอังกฤษ เมื่อถือวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
ท่านพำนักในอังกฤษได้นานถึง 6 เดือน และสามารถขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวได้ หากพำนักอยู่ในอังกฤษยังไม่เกิน 6 เดือน

• หากท่านเดินทางเข้าออกอังกฤษเป็นประจำ ให้ยื่นขอวีซ่าอังกฤษระยะยาว (Long-term visit visas) วีซ่าระยะยาวอาจมีอายุ 2 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี  ข้อสังเกตุ ในแต่ละปีท่านได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในอังกฤษได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
• หากท่านเดินทางเข้ามาในอังกฤษเพื่อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชน สามารถยื่นขอต่อวีซ่าเพื่อพำนักในอังกฤษได้นานถึง 11 เดือน
• หากท่านเดินทางเข้ามาในอังกฤษในสถานะนักวิชาการ เพื่อเข้ามาเรียนหรือวิจัย ท่าน คู่สมรส (สามีภรรยา) และบุตร พำนักในอังกฤษได้นาน 12 เดือน
• ผู้เดินทางเข้ามาภายใต้ข้อตกลงต่างๆ (Approved Destination Status Agreement) อาจได้รับอนุมัติวีซ่ามีอายุ 30 วัน


วีซ่าเดินทางผ่านอังกฤษ (UK Transit Visas)

ท่านต้องขอวีซ่าเดินทางผ่านอังกฤษ หากต้องการเดินทางผ่านเข้ามาในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น ตัวอย่างเช่น หากเครื่องจอดแวะพักในระหว่างการเดินทาง

หากต้องการขอวีซ่าเดินทางผ่านประเทศอังกฤษ โปรดตรวจสอบว่า ท่านจำเป็นต้องผ่านเข้ามาในด่านตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ (UK Immigration Control) หรือไม่

วีซ่าเดินทางผ่านอังกฤษแบบไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (Direct Airside Transit Visas)

หากเป็นพลเมืองที่มาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิตเซอร์แลนด์ และไม่ได้เดินทางออกนอกสนามบิน เพียงแค่เปลี่ยนเครื่องบิน และไม่จำเป็นต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (UK Immigration Control) กรณีนี้ให้ยื่นขอวีซ่าประเภท Direct Airside Transit Visa

วีซ่าเดินทางผ่านอังกฤษแบบต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visitor in Transit Visa)

หากไม่ใช่พลเมืองเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิตเซอร์แลนด์ และจำเป็นต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (UK Immigration Control) อีกทั้งจะเดินทางออกจากประเทศอังกฤษภายใน 48 ชั่วโมง กรณีนี้ให้ยื่นขอวีซ่าประเภท Visitor in Transit Visa 

หมายเหตุ : ผู้ถือวีซ่า Visitor in Transit Visa ไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้ 
* ยื่นขอวีซ่าเดินทางผ่านอังกฤษแบบระยะยาว (Long-term Visitor in Transit visa) หากพิสูจน์ได้ว่า มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านอังกฤษบ่อยครั้งในระยะยาว
** หากต้องการเดินทางไปยังสาธารณรัฐไอร์แลนด์ Channel Islands หรือ Isle of Man ให้ยื่นทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa)


วีซ่าแต่งงานอังกฤษ (UK Marriage Visitor Visa)

วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปแต่งงานในอังกฤษ (หรือ “วีซ่าแต่งงานอังกฤษ”) เป็นวีซ่าประเภทที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้าไปแต่งงานในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร วีซ่าประเภทนี้ เป็นวีซ่าที่เฉพาะเจาะจงออกให้กับผู้ขอวีซ่า เพื่อใช้เดินทางเข้าไปแต่งงานในอังกฤษ

วีซ่าแต่งงานอังกฤษ (UK Marriage Visitor Visa)

ผู้ขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษ (UK Marriage Visitor Visa)

คือผู้ที่มีวัตุประสงค์ดังต่อไปนี้ : 

 • เข้าไปแต่งงานหรือจดทะเบียนในอังกฤษ; หรือ
 • ยื่นแสดงเจตจำนงต้องการขอจดทะเบียนสมรส (Notice of a marriage) หรือ ยื่นแสดงเจตจำนงขอจดทะเบียนเป็นคู่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา (Civil partnership); และ
 • ไม่มีแผนการพำนักถาวรหรือตั้งรกรากในอังกฤษ หลังจากได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนเป็นคู่อยู่กินในอังกฤษ
  *โดยเดินทางกลับออกไปก่อน และจะเข้ามาตั้งรกรากอยู่อาศัยในอังกฤษ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติใบอนุญาตพำนักถาวรอังกฤษ 

ในกรณีต้องการเดินทางเข้ามาในอังกฤษเพื่อเปลี่ยนแปลง จากการจดทะเบียนแบบคู่อยู่กิน (Civil Partnership) ไปเป็นแบบจดทะเบียนสมรส (Marriage) ท่านไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษแต่อย่างใด เพียงขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษแบบปรกติ (Standard UK Visitor visa) ก็ใช้เดินทางเข้ามาได้

ระหว่างพำนักอยู่ในอังกฤษด้วยวีซ่าแต่งงานอังกฤษ ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนไปเป็นวีซ่าประเภทอื่นได้ไหม?

ท่านไม่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าใหม่ หรือขอเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า ไปเป็นใบอนุญาตประเภทอื่นได้ ในระหว่างที่ำนักอยู่ในอังกฤษโดยถือวีซ่าแต่งงาน หากท่านมีความตั้งใจย้ายถิ่นฐานถาวรมาอยู่อังกฤษ ท่านจำเป็นต้องเดินทางกลับไปยังประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนักอาศัย แล้วหลังจากนั้นยื่นขอรับรองความประพฤติใหม่ (New entry clearance) ก่อนเดินทางเข้ามาในอังกฤษ

ผู้ถือวีซ่าแต่งงานอังกฤษพำนักได้นานเท่าใดในอังกฤษ 

ควรยื่นขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษอย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 
ท่านสามารถใช้วีซ่าแต่งงานอังกฤษ เพื่อเดินทางเข้ามาพำนักในอังกฤษได้นานถึง 6 เดือน

ผู้ถือวีซ่าแต่งงานอังกฤษสามารถทำกิจกรรมใดได้บ้างในอังกฤษ

ท่านสามารถใช้วีซ่าแต่งงาน เพื่อจดทะเบียนแบบคู่สมรส หรือจดทะเบียนแบบคู่อยู่กิน ภายในช่วงเวลา 6 เดือนนับจากวันเดินทางเข้ามาในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร โดยไปจดทะเบียน ณ สำนักงานใดๆที่ได้รับอนุญาติในเรื่องนี้

ผู้ถือวีซ่าแต่งงานอังกฤษ ไม่สามารถทำกิจกรรมใดได้ ระหว่างอยู่ในอังกฤษ

 • ไม่สามารถขอรับเงินสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาล
 • วีซ่าแต่งงานไม่สามารถนำเอาผู้ติดตาม (Any dependents) เข้ามาด้วย บุคคลเหล่านั้นต้องยื่นขอวีซ่าต่างหากด้วยตนเอง
 • ท่านไม่สามารถขอพำนักอยู่ในอังกฤษเป็นระยะเวลานานๆ แม้จะเดินทางเข้ามาบ่อยๆ
 • ท่านไม่สามารถทำงานได้ (ยกเว้น งานที่ได้รับอนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจของท่านในต่างประเทศ) อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมประชุม หรือการเรียนในระยะสั้นไม่เกิน 30 วันสามารถทำได้

ท่านต้องการศึกษาต่อเรียนหนังสือในอังกฤษ

ระยะเวลาในการเรียน ประเภทของหลักสูตร และสถานที่เรียน มีผลต่อชนิดของวีซ่าที่ท่านต้องยื่นขอ

• วีซ่าเรียนระยะสั้น (Short-term Study visa) ผู้ขอวีซ่าสามารถลงเรียนได้ 6 เดือน หรือยาวนานถึง 11 เดือน หากเป็นผู้มีอายุมากกว่า 16 ปี และสมัครเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English language course)

• วีซ่านักเรียนอังกฤษ (Student visa)  อนุญาตให้สมัครเรียนหลักสูตรระยะยาว โดยต้องได้การรับรองจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่มีใบอนุญาต และได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษานั้นๆ นอกจากนี้ ผู้ถือวีซ่านักเรียนอังกฤษ ทำงานบางประเภทได้ในระหว่างเรียน

• วีซ่านักเรียนอังกฤษสำหรับผู้เยาว์ (Child Student visa) เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติอายุระหว่าง 4 ถึง 17 ปี ที่สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน นักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ทำงานบางประเภทได้ในระหว่างเรียน

New Graduate Immigration Route 2021 : นักเรียนต่างชาติผู้จบปริญญา (degree) จากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน Summer 2021 เป็นต้นไป ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือหางานทำในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร (UK) โดยสามารถทำงานที่ต้องใช้ทักษะในระดับใดก็ได้ (At any skill level) เป็นระยะเวลา 2 ปี (หรือหากจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก Phd. ทำงานได้นานถึง 3 ปี)


ท่านต้องการไปทำงานหรือลงทุนในอังกฤษ

ท่านสามารถทำงานในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร แบบระยะสั้นหรือระยะยาวได้ โดยให้ยื่นขอวีซ่าทำงานอังกฤษ (UK work visa) วีซ่าทำงานอังกฤษมีหลายชนิด คลิกดูรายละเอียด UK Work visa

การขอวีซ่าทำงานอังกฤษ ขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไขดังนี้ :

 • ทักษะความรู้ความสามารถและคุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าทำงาน
 • มีงานรองรับ (Job offer) และได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง
 • ต้องการนำสามีภรรยาหรือบุตรผู้ติดตามเข้ามาด้วยหรือไม่
 • งานที่จะทำ คืองานประเภทใดเช่น งานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา การกุศล หรือศาสนา

ผู้สมัครสามารถลงทุนเป็นตัวเงินลงทุนในสหราชอาณาจักร โดยยื่นขอวีซ่าประเภทนักลงทุน (Investor visa) หรืออาจก่อตั้งธุรกิจได้ โดยยื่นขอวีซ่าในประเภทผู้ประกอบการเช่น วีซ่าสตาร์ทอัพหรือเริ่มต้นธุรกิจ (Start-up visa) หรือ วีซ่าผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovator visa)


ท่านต้องการย้ายมาพำนักถาวรอยู่กับญาติในอังกฤษ

หากท่านเป็นคู่สมรส หรือเป็นคู่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองผู้ถือสัญชาติอังกฤษ (British citizenship) หรือเป็นผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรอังกฤษ (UK settlement) ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าครอบครัว (Family visa) เพื่อโยกย้ายถิ่นฐานถาวรมายังสหราชอาณาจักรได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นเรื่องขอรับท่านเข้ามา (Sponsor) ต้องแสดงให้หน่วยงานรัฐบาลเห็นว่า มีความสามารถด้านการเงินเพียงพอที่จะสปอนเซอร์สนับสนุนท่าน

หลังจากโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามา และพำนักถาวรในสหราชอาณาจักร ได้ครบจำนวนปีที่กำหนดในกฏหมาย ท่านสามารถยื่นขอ ใบอนุญาตพำนักถาวรได้ (Indefinite leave to remain : ILR)
*Indefinite leave to remain คือสถานะประชากรพำนักถาวร (Permanent residency) ในสหราชอาณาจักร


วีซ่าครอบครัวสำหรับผู้ลี้ภัยในสหราชอาณาจักร

หากท่านเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ในอังกฤษ เป็นผู้ที่ถูกบังคับให้ต้องละทิ้งถิ่นฐาน และพลัดพรากจากสามีภรรยาหรือบุตรของท่าน ท่านสามารถยื่นใบคำร้องขอรับสมาชิกในครอบครัวเหล่านั้น ให้เข้ามาอยู่ร่วมกันในสหราชอาณาจักร (Family reunion visas)

ในการยื่นขอวีซ่าครอบครัว ผู้ยื่นใบคำร้องต้องมีสถานะผู้ลี้ภัยในอังกฤษอย่างน้อย 5 ปี และยังไม่ได้ถือสัญชาติอังกฤษ


ทำเรื่องยื่นคำร้องขอวีซ่าพร้อมนัดหมาย

เริ่มต้นการทำเรื่องวีซ่าอังกฤษ ด้วยการทำเรื่องยื่นคำร้องนัดหมายขอวีซ่าอังกฤษก่อน โดยการยื่นวีซ่าในแต่ละประเภทนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นคำร้องขอเลย ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการท่องเที่ยว การเยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัว การติดต่อธุรกิจ หรือความต้องการอื่นๆ ทั้งนี้เกี่ยวกับการนัดหมายนั้น เนื่องจากประเทศอังกฤษนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมสูง โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว จึงทำให้จำเป็นที่จะต้องยื่นนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าไว้ก่อน ซึ่งจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมก่อนคือวีซ่าอังกฤษราคา 100 ปอนด์ หรือประมาณ 4,000 บาทไทย ขึ้นอยู่กับค่าเงิน ณ ตอนนั้น จากนั้นเมื่อทำการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว สามารถเลือกวันนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่ากับทาง VFS UK ได้เลย


เอกสารประกอบการขอวีซ่าอังกฤษ

ในระหว่างรอนัดหมาย ให้ทางผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและพิจารณาก่อนการอนุมัติคำร้องขอวีซ่า โดยเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอวีซ่าอังกฤษมีดังต่อไปนี้

 • แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าอังกฤษ 1 ชุด โดยให้กรอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วน
 • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด (หากมี Passport เล่มเก่า ให้เตรียมมาด้วย)
 • ใบสมัครคำร้องขอวีซ่า และ ใบนัดหมายที่จองคิวนัดไว้กับ VFS UK
 • รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาว 2×2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป
 • เอกสารส่วนตัว ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (หากมี) / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)
 • เอกสารรับรองการทำงาน 
 • หลักฐานทางการเงิน (สมุดบัญชีเล่มจริง โดยมีรายการฝากย้อนหลังตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป พร้อมกับสำเนาย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ทุกหน้า
 • แผนข้อมูลแผนการเดินทาง (Itinerary)
 • หลักฐานยืนยันที่พักอาศัยในอังกฤษ 
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุผู้เดินทางและวันเดินทางไป-กลับ
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 • หลักฐานประกันการเดินทางโดยมีวงเงินขั้นต่ำ 2,000,000 บาท
 • กรณีผู้เดินทางมีอายุมากกว่า 70 ปี ขึ้นไป ต้องมีใบตรวจสุขภาพและต้องทำประกันการเดินทางด้วย
 • กรณีไปเยี่ยมและพักอาศัยอยู่กับญาติ ต้องออกจดหมายเชิญโดยระบุ ชื่อ-นามสกุลผู้เชิญ สถานที่พัก ระยะเวลาการพัก พร้อมแสดงหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงที่อยู่ชัดเจน
 • หากเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรืออายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยบิดามารดาต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับอย่างถูกต้อง 

รอฟังผลพิจารณาการยื่นคำร้องขอวีซ่า

นับจากยื่นคำร้องขอวีซ่า พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนการนัดหมายวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ หรือวีซ่าอังกฤษ ประเภทอื่นๆ ราคา 100 ปอนด์ จนกระทั่งการนัดหมายยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือการรอฟังผลพิจารณายื่นคำร้องวีซ่านั่นเอง

โดยในขั้นตอนดังกล่าวนี้เองที่จะต้องใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลสำหรับยืนยันตัวบุคคล (Biometrics) จนไปถึง 60 วันทำการ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ณ ตอนนั้น อย่างไรก็ตาม หากต้องการทราบผลไวขึ้น หรือการดำเนินการที่สะดวกสบาย สามารถปรึกษาเพิ่มเติมได้จากทีมงานมืออาชีพในด้านการยื่นวีซ่า เช่น Doctor Vaisa ได้เช่นกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *