Visa Non-B คืออะไร ยื่นยากไหม ชาวต่างชาติทำงานในไทยต้องใช้วีซ่าอะไร?

ประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้ม กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาพำนักระยะยาว ด้วยจุดประสงค์เพื่อติดต่อทางธุรกิจ และทำงานมากที่สุด

สำหรับชาวต่างชาติเอง หากต้องการมาทำงานในไทย การขอ “วีซ่า Non b” และ “ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)” นั้น เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ เพราะ วีซ่า Non b และ Work Permit เปรียบเสมือนใบอนุญาต ให้ชาวต่างชาติสามารถทำงานในไทยได้อย่างถูกกฎหมายเป็นระยะอย่างมาก 1 ปี

Visa Non-B คืออะไร?

วีซ่า Non B มีชื่อเต็มๆ ที่ย่อมาจาก วีซ่า Non-Immigrant ประเภท “B” ซึ่งวีซ่าประเภท Non-Immigrant ของไทย เป็นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติไทยที่ต้องการพำนักในประเทศไทยเป็นเวลาชั่วคราว ด้วยวัตถุประสงค์ในการทำงาน ติดต่อทางธุรกิจ หรือ การประชุม ดังนั้น “วีซ่า Non b” จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “วีซ่าธุรกิจ” ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทของวีซ่าคนอยู่ชั่วคราว หรือ Non-Immigrant วีซ่า

ประเภทของวีซ่าคนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant Visa) ของไทย มีอะไรบ้าง?

สำหรับชาวต่างชาติผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย หากมีความประสงค์ต้องการพำนักในไทย หรือ ยืดระยะเวลาการพำนักในไทย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการทำงาน หรือ ติดต่อทางธุรกิจ จะต้องทำเรื่องขอวีซ่าประเภท Non-Immigrant ซึ่งสามารถแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นได้ดังนี้  

 • ประเภท B (วีซ่า Non B) หรือ วีซ่าธุรกิจ : สำหรับผู้ต้องการทำงาน หรือ ติดต่อธุรกิจในไทย
 • ประเภท B-A (วีซ่า Non B – A): สำหรับผู้ต้องการลงทุนกับบริษัทในไทย
 • ประเภท D : สำหรับผู้ทำงานในสถานทูตของประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของประเทศไทย
 • ประเภท ED : สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในไทย
 • ประเภท EX : สำหรับผู้ที่ทำงานในไทยซึ่งใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการประกอบการ
 • ประเภท F : สำหรับผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับราชการไทย 
 • ประเภท IB : สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในไทยเพื่อลงทุน
 • ประเภท M : สำหรับตัวแทนสื่อมวลชล
 • ประเภท O-A: สำหรับผู้ต้องการปลดเกษียณในไทย

เนื่องจากชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมทำ/ต่อวีซ่า Non b เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นในบทความนี้เราจะทำความเข้าใจข้อมูล ประเภท วีธีการยื่น และ เอกสารสำคัญตี่างๆ สำหรับยื่นวีซ่า Non b เป็นหลัก 

ผู้ขอ Visa Non-B มีอยู่ 3 กรณี

 1. กรณีที่ยังไม่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย หรือวีซ่าหมดอายุ ให้ดำเนินการขอ Visa NON-B ที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ โดยตรวจสอบการเตรียมเอกสารได้ที่สถานกงสุลประเทศนั้นๆ (ขึ้นอยู่กับประเทศที่ขอ)
 2. กรณีที่มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว โดยถือวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) วีซ่าผ่านทาง (Transit Visa) หรือวีซ่าอื่นๆ ให้ดำเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น Visa NON-B ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ
 3. กรณีที่มี Visa Non-B อยู่แล้ว แต่อายุวีซ่าใกล้หมด ให้ดำเนินการต่อวีซ่าเพิ่ม ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ

เอกสารประกอบการขอ Visa Non-B

 1. แบบฟอร์ม ตม.86 (กรณีเปลี่ยนประเภท Visa เป็น Non-B) หรือ ตม.87 (กรณีต่อ Visa Non-B) หรือแบบฟอร์มของสถานกงสุล ในประเทศนั้นๆ
 2. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 4. หนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงาน แจ้งผลอนุญาตให้ทำงาน
 5. ใบอนุญาตการทำงาน และ Visa Non-B ล่าสุด (กรณีต่อ Visa Non-B)
 6. ภ.ง.ด.91 ของคนต่างชาติ
 7. เอกสารสำคัญของบริษัทที่จ้างงาน

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ชาวต่างชาติ ต้องมีใบอนุญาตทำงาน
 • ชาวต่างชาติ ต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว และมีเงินเดือนตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัท ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 • บริษัท ต้องมีความมั่นคงทางธุรกิจ และต้องมีการประกอบการจริงและต่อเนื่อง
 • บริษัท ต้องมีอัตราส่วน จำนวนคนต่างด้าว กับพนักงานคนไทย 1 ต่อ 4 คน

ค่าธรรมเนียมในการทำ Visa Non-B มี 2 แบบ

 1. Single Entry (เข้าได้ครั้งเดียว) ราคา 2,000 บาท
 2. Multiple Entry (เข้าได้หลายครั้ง) ราคา 5,000 บาท

ระยะเวลาที่รอ Visa Non-B ประมาณ 1 เดือน ส่วนอายุวีซ่าที่จะได้ขึ้นอยู่กับทางสถานกงสุล หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา มีทั้ง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี แต่สำหรับมือใหม่ ได้อยู่ประมาณ 3-6 เดือน

ทั้งนี้ Visa Non-B เป็นเพียงแค่ใบเบิกทางอันดับแรกที่จะให้ชาวต่างชาติจากหลายๆ ประเทศ สามารถเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือ Work Permit ที่จะต้องใช้ควบคู่กันระหว่างทำงานอยู่ในประเทศไทย

สำหรับชาวต่างชาติท่านไหน หรือ องค์ที่กำลังมีแผนดำเนินเรื่องขอวีซ่า Non b ให้แก่บุคลากรของท่าน แต่กังวล และ สับสนกับขั้นตอน และ รายการเอกสาร ทาง Doctor Visa เรามีบริการขอ/ ต่อ วีซ่า Non b ที่พร้อมให้คำปรึกษา และ ดำเนินเรื่องให้คุณตั้งแต่ต้นจนจบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *