วีซ่าออแพร์ (Au Pair) คืออะไร?

โครงการออแพร์ (Au Pair) คือ โครงการพี่เลี้ยงเด็กที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Department of State) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครออแพร์ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี โดยออแพร์จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลลูกของครอบครัวชาวอเมริกัน (โฮสต์แฟมิลี่) และได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกกฏหมาย ออแพร์ทุกคนยังได้รับทุนการศึกษาจำนวน $500 เพื่อศึกษาต่อตามความสนใจด้วย

ออแพร์จะถือ วีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor Visa) ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ออแพร์จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอเมริกัน ได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศ และได้พัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก โดยหลังจากครบระยะเวลาของโครงการ ออแพร์จะมีโอกาสท่องเที่ยวต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 30 วันอย่างถูกกฎหมาย และโครงการนี้สามารถขยายระยะเวลาโครงการจาก 1 ปี เป็น 2 ปีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์

 1. เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 18 – 26 ปี (ไม่เกิน 27 ปีก่อนการเดินทาง)
 2. มีสถานภาพโสด และไม่เคยมีบุตรหรือหย่าร้าง
 3. กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 4. สามารถอาศัยอยู่ในอเมริกาได้ตลอดโครงการอย่างน้อย 12 เดือน
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 7. สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี หรือโรคประจำตัว
 8. พร้อมปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 9. รักในการทำงานกับเด็กและดูแลเด็กได้
 10. มีใบขับขี่รถยนต์ของไทย (ไม่จำเป็นต้องมี ณ วันที่สมัคร)
 11. สามารถว่ายน้ำได้ (ไม่จำเป็นต้องมี ณ วันที่สมัคร)
 12. มีประสบการณ์ดูแลเด็กระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน อย่างน้อย 2 ประสบการณ์ โดยมีทั้งกับเด็กอายุ 0-2 ขวบ และ 2 ขวบขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องมี ณ วันที่สมัคร)

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

 1. วีซ่าประเภท J–1 (Cultural Exchange Visitor Visa) 
 2. ค่าตอบแทน $195.75/สัปดาห์ (ทำงาน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์)
 3. ทุนการศึกษาจากครอบครัวอุปถัมภ์ $500/ปี
 4. อาหารและที่พัก พร้อมห้องส่วนตัว (พักกับ Host family)
 5. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ กรุงเทพ – สหรัฐอเมริกา – กรุงเทพ
 6. การปฐมนิเทศร่วมกับออแพร์จากทั่วโลกที่ New York City  5 วัน
 7. สิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเบื้องต้นตลอดระยะเวลาโครงการ
 8. วันหยุดประจำสัปดาห์ 1.5 วันและวันหยุดพักร้อน 2 สัปดาห์โดยที่ได้รับค่าจ้าง
 9. เมื่อจบโครงการออแพร์ 1 ปีแล้วยังสามารถท่องเที่ยวต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน
 10. โครงการออแพร์สามารถขยายระยะเวลาโครงการได้อีก 1 ปี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หน้าที่ความรับผิดชอบของออแพร์

 1. ทำหน้าที่ดูแลเด็ก 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ และไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน
 2. ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของเด็ก และทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือสร้างความบันเทิงให้แก่เด็ก
 3. ดูแลความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเด็กและความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้ ของเล่นของเด็ก
 4. ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของเด็ก และทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือสร้างความบันเทิงให้แก่เด็ก
 5. ดูแลความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเด็กและความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้ ของเล่นของเด็ก
 6. หน้าที่อื่นๆ เช่น ช่วยงานบ้านเบาๆมีส่วนร่วมในกิจกรรม เทศกาลต่างๆ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

 1. ทำการชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการและกรอกใบสมัคร
 2. ทำการสัมภาษณ์วัดระดับภาษาอังกฤษและทดสอบทัศนคติที่เหมาะสมกับการเป็นออแพร์
 3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการเป็นออแพร์ให้ครบและเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กตามกำหนดเวลา
 4. รอการติดต่อกลับจากทางครอบครัวอุปถัมภ์ และจะถูกสัมภาษณ์โดยทางครอบครัวอุปถัมภ์โดยตรง
 5. ครอบครัวอุปถัมภ์ตอบรับผู้สมัครออแพร์
 6. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่า และเดินทางไปสัมภาษณ์วีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูต ประเทศสหรัฐอเมริกา
 7. เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครออแพร์กำหนดวันเดินทาง
 8. เดินทางไปปฐมนิเทศที่ New York City 5 วัน และเดินทางสู่บ้านครอบครัวอุปถัมภ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *