Category Archives: Blog

เจาะลึก Thailand Elite Visa ที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับ อัพเดต 2023

Thailand Elite Visa คำตอบสำหรับการพำนักในเมืองไทยอย่างยาวนานและสะดวกสบาย ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับ

วีซ่าแคนาดา 2023 ขั้นตอนการขอวีซ่าและสิ่งที่ควรรู้

วีซ่าแคนาดาเป็นเอกสารสำคัญที่ออกโดยสถานทูตแคนาดาซึ่ง อนุญาตให้บุคคลเข้าประเทศแคนาดาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ วีซ่าแคนาดามีหลายประเภท รวมถึงวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน วีซ่านักท่องเที่ยว และวีซ่าพำนักระยะยาว วีซ่าแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและมีข้อกำหนดเฉพาะ

วีซ่าติดตามเจ้านาย สำหรับผู้ช่วยทำงานบ้าน (แม่บ้าน/พี่เลี้ยง)

ผู้ช่วยทำงานบ้านที่ติดตามนายจ้างไปยังสหรัฐอเมริกาสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามเจ้านาย ประเภท B-1 ได้ โดยผู้ช่วยทำงานบ้านในที่นี้ได้แก่ พ่อบ้าน คนขับรถ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก และอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าจีน

วีซ่าจีนมีหลากหลายประเภทและต้องทำเรื่องอย่างเป็นขั้นตอน จึงทำให้ใครหลายคนอาจเกิดข้อสงสัยและมีคำถามเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าจีนที่มักพบอยู่บ่อยๆ ซึ่งเราได้รวบรวมมาฝากกัน

ขอวีซ่าอเมริกาต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีวิธีทำอย่างไร?

การขอวีซ่าอเมริกาเป็นเรื่องยาก และมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้การยื่นวีซ่าถูกปฏิเสธ เราจึงได้รวบรวมขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา, เอกสารที่จำเป็น, ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา, ระยะเวลาในการยื่น รวมไปจนถึงเคล็บลับการสัมภาษณ์วีซ่า เพื่อให้คุณมั่นใจว่าการขอวีซ่าครั้งนี้ ผ่านแน่นอน!

เรื่องน่ารู้หลังขอวีซ่าอังกฤษผ่านแล้ว

หลังผ่านการพิจารณายื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาแพ็คกระเป๋าเตรียมตัวเดินทางกัน ซึ่งเราได้นำเกร็ดความรู้สั้นๆ มาฝากกัน เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางมาฝากกัน

วีซ่าอังกฤษ (วีซ่า UK) ขั้นตอนการขอวีซ่าและคำแนะนำที่คุณต้องรู้

ประเทศอังกฤษนับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคนที่ต้องการไปเยือนเมืองผู้ดีแห่งนี้สักครั้งในชีวิต อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอังกฤษได้นั้น จะต้องทำเรื่องดำเนินการร้องขอวีซ่าอังกฤษก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งนอกจากจะต้องเตรียมการในขั้นตอนต่างๆ ให้เรียบร้อยดีแล้ว ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษอาจต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทำวีซ่าด้วย

อยากไปยุโรปต้องอ่าน อัปเดตวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) 2023

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คืออะไร เข้าออกได้กี่ประเทศ เงื่อนไขเป็นอย่างไร ขั้นตอนไหนที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ มีอะไรที่เราต้องรู้

Thai Visa Service วีซ่าคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย

วีซ่าคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประเทศที่คนต่างชาติดังกล่าวมีถิ่นพำนัก หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ขอวีซ่า กรุณาสอบถามได้จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่ง

วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน (แฟน เพื่อน ครอบครัว) Tourist – Visitor Visa

รับทำวีซ่าและการขอวีซ่าประเภทวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน (แฟน /เพื่อน/ครอบครัว) ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกต่างไป