บริการรับยื่นวีซ่าจีน

เส้นทางสู่ประเทศจีนของคุณ ดำเนินกระบวนการสมัครวีซ่าจีนอย่างราบรื่นกับ Dr. Visa

ติดต่อเรา

ประกาศสำคัญ ! ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567 เป็นต้นไป
ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย จะได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าจีน 

โดยท่านจะเดินทางเข้าจีนได้ ซึ่งมีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และเมื่อรวมการเดินทางหลายๆครั้งภายในห้วงเวลา 180 วัน ระยะเวลาในการพำนักรวมกันต้องไม่เกิน 90 วัน

ประเภทของวีซ่าจีน

วีซ่าจีน อนุญาตให้นักท่องเที่ยวพำนักได้นานถึง 90 วันภายในระยะเวลา 180 วัน เหมาะสำหรับการพักผ่อน ท่องเที่ยว และสัมผัสวัฒนธรรม

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักธุรกิจที่กำลังเยี่ยมชมพื้นที่เชงเก้นเพื่อประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ

หากคุณกำลังศึกษาในประเทศกลุ่มเชงเก้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ คุณอาจต้องใช้วีซ่านี้ โปรดทราบว่าสำหรับระยะเวลาที่นานขึ้น จำเป็นต้องมีวีซ่าเรียนระยะยาว

สำหรับผู้เดินทางที่เปลี่ยนเครื่องผ่านกลุ่มประเทศเชงเก้นเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ไม่ใช่กลุ่มเชงเก้น วีซ่านี้ใช้ได้สำหรับการหยุดพักชั่วคราว

หากคุณไปเยี่ยมครอบครัวหรือเพื่อนที่อาศัยอยู่ในประเทศในกลุ่มเชงเก้น คุณจะต้องใช้วีซ่านี้

ตัวอย่างผลงาน

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าทีละขั้นตอน

1. กำหนดประเภทวีซ่าของคุณ

เลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การเดินทางของคุณมากที่สุด

2. เตรียมเอกสารที่จำเป็น

รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หลักฐานการจองที่พักและเที่ยวบิน หลักฐานการเงิน และอื่นๆ

3. กรอกใบสมัคร

กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ซึ่งโดยปกติจะพบได้ในเว็บไซต์ของประเทศที่คุณวางแผนจะไปเยือนก่อนหรือพำนักนานที่สุด

4. จองนัดหมาย

คุณจะต้องทำการนัดหมายที่สถานทูต/สถานกงสุลของประเทศปลายทางหลักของคุณเพื่อส่งใบสมัคร

5. รอการอนุมัติ

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจแตกต่างกันไป โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 15 วันตามปฏิทิน

ข้อมูลกระบวนการขอวีซ่าเชงเก้นข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลคร่าว ๆ อาจมีความแตกต่างกันไปในวีซ่าแต่ละประเภท หากมีข้อสงสัยสามารถกดข้างล่างเพื่อสอบถามเพิ่มเติม !!

  • วีซ่าจีนอนุญาตให้คุณอยู่ในเขตเชงเก้นได้นานถึง 90 วันภายในระยะเวลา 180 วัน
  • หากวีซ่าเชงเก้นของคุณถูกปฏิเสธ คุณจะได้รับจดหมายปฏิเสธพร้อมเหตุผลในการปฏิเสธ คุณสามารถอุทธรณ์คำตัดสินนี้หรือแก้ไขปัญหาแล้วสมัครใหม่ได้
  • ในกรณีพิเศษ คุณอาจได้รับอนุญาตให้ต่ออายุวีซ่าเชงเก้นได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติจะอนุญาตในกรณีเช่นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผลด้านมนุษยธรรมเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

ที่นี่ เราจะตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน เช่น ระยะเวลาดำเนินการ อายุการใช้งานของวีซ่า เหตุผลในการปฏิเสธ ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม