การยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

ค้นพบกีวีแลนด์ ดำเนินขั้นตอนการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์อย่างง่ายดายกับ Dr. Visa

ติดต่อเรา

ประเภทของวีซ่านิวซีแลนด์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจภูมิประเทศที่สวยงามของนิวซีแลนด์ในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยปกติแล้วจะใช้เวลาไม่เกินเก้าเดือน

มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่วางแผนจะไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนเต็มเวลาได้นานถึงสี่ปี

สำหรับบุคคลที่มีข้อเสนองานจากนายจ้างชาวนิวซีแลนด์ ระยะเวลาและเงื่อนไขจะแตกต่างกันไปตามงานและนายจ้าง

วีซ่าพิเศษนี้อนุญาตให้คนหนุ่มสาว (ปกติอายุ 18-30 หรือ 18-35) เดินทางและทำงานในนิวซีแลนด์ได้สูงสุด 12 เดือน (หรือ 23 เดือนหากคุณมาจากสหราชอาณาจักรหรือแคนาดา)

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าทีละขั้นตอน

1. ระบุประเภทวีซ่าของคุณ

กำหนดประเภทวีซ่าที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการมาเยือนนิวซีแลนด์ของคุณ

2. เตรียมเอกสารที่จำเป็น

รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หลักฐานสุขภาพและลักษณะนิสัยที่ดี และหลักฐานทางการเงินเพื่อสนับสนุนการเข้าพักของคุณ

3. กรอกแบบฟอร์มการสมัคร

กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

4. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า

ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามประเภทวีซ่าและสัญชาติของคุณ

5. ส่งใบสมัครของคุณ

โดยปกติคุณสามารถทำได้ทางออนไลน์

6. รอการตัดสินใจ

คุณจะได้รับแจ้งเมื่อใบสมัครของคุณได้รับการดำเนินการแล้ว

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ หนังสือเดินทางของคุณพร้อมวีซ่าอเมริกาจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุ คุณควรตรวจสอบวีซ่าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดที่เป็นข้อเท็จจริง

  • ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ คุณสามารถอยู่ได้นานถึงเก้าเดือน

  • ได้ คุณสามารถยื่นขอต่ออายุการพำนักได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องสมัครก่อนที่วีซ่าปัจจุบันของคุณจะหมดอายุ
  • โดยทั่วไป คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานหรือเรียนด้วยวีซ่าท่องเที่ยว แต่อาจมีข้อยกเว้นบางประการ
  • หากคำร้องขอวีซ่าของคุณถูกปฏิเสธ คุณจะได้รับแจ้งเหตุผล จากนั้นคุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและสมัครใหม่ได้

คำถามที่พบบ่อย

ที่นี่ เราจะตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่านิวซีแลนด์ เช่น ระยะเวลาดำเนินการ อายุการใช้งานของวีซ่า เหตุผลในการปฏิเสธ ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม