การยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา

เริ่มต้น American Dream ของคุณ ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าไปสหรัฐอเมริกา

ติดต่อเรา

ประเภทของวีซ่าอเมริกา

วีซ่านี้สำหรับบุคคลที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจุดประสงค์ด้านการพักผ่อนหรือการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงการไปพักผ่อน เยี่ยมเพื่อนและญาติ หรือสำรวจสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการรักษาพยาบาล

วีซ่าประเภทนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่จำเป็นต้องเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อทำธุรกิจระยะสั้นเป็นหลัก ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าร่วมการประชุมระดับมืออาชีพ การสัมมนา การสัมมนา หรือการดำเนินการเจรจาธุรกิจ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือทำงานให้กับนายจ้างในสหรัฐอเมริกา

วีซ่าประเภทนี้ใช้สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนองานจากนายจ้างในสหรัฐอเมริกา ประเภทของวีซ่าที่ต้องการขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ตัวอย่างเช่น วีซ่า H-1B สำหรับอาชีพเฉพาะทาง วีซ่า L สำหรับผู้รับโอนย้ายภายในบริษัท วีซ่า O สำหรับบุคคลที่มีความสามารถหรือความสำเร็จพิเศษ วีซ่า P สำหรับนักกีฬา ศิลปิน และผู้ให้ความบันเทิง และวีซ่า Q สำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โปรแกรม

วีซ่าเหล่านี้มีไว้สำหรับนักเรียนที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองของสหรัฐอเมริกา วีซ่า F สำหรับนักศึกษาวิชาการ ส่วนวีซ่า M สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา

การทำวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา (USA)

จะว่าง่ายก็คือง่าย จะว่ายากก็คือยาก

หนึ่งในวีซ่าที่ถือได้ว่ามีคนไทยสนใจมากที่สุด เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของคนไทย ทั้งในแง่การไปทำงาน พักผ่อน หรือติดต่อธุรกิจ การทำวีซ่า USA ความท้าทายคือเรื่องของการจองคิว ที่มักจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า 6 – 12 เดือน พร้อมกับแบบแผนการเตรียมตัวที่แน่นอน

 

แต่ทาง Dr.Visa เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยท่านในทุกขั้น ต่อให้เป็นการทำแบบเร่งด่วนหรือ Last minute เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ เพียงทักมาหาเรา

ทักไลน์

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าทีละขั้นตอน

1. กรอกแบบฟอร์ม DS-160

กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ทางออนไลน์ DS-160 คือแบบฟอร์มคำร้องมาตรฐานของการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา

2. ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า จำนวนค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า

3. นัดสัมภาษณ์

นัดสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศบ้านเกิดของคุณ

4. รวบรวมเอกสารที่จำเป็น

รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หน้ายืนยัน DS-160 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และรูปถ่าย

5. เข้าร่วมการสัมภาษณ์

เข้าร่วมการสัมภาษณ์วีซ่าของคุณ ในระหว่างนั้น คุณจะตอบคำถามเกี่ยวกับการเดินทาง จุดประสงค์ในการมาเยือน และสถานการณ์ทางการเงินของคุณ

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ หนังสือเดินทางของคุณพร้อมวีซ่าอเมริกาจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุ คุณควรตรวจสอบวีซ่าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดที่เป็นข้อเท็จจริง

  • เวลาดำเนินการสำหรับคำร้องขอวีซ่าสหรัฐฯ อาจแตกต่างกันไปมากขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่า สถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ที่คุณยื่นคำร้อง และช่วงเวลาของปี โดยเฉลี่ยแล้ว คุณสามารถรอได้ตั้งแต่สองสามสัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือน เว็บไซต์ Visa Wait Times ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลารอโดยทั่วไปของสถานทูตและสถานกงสุลต่างๆ
  • ไม่ได้ คุณไม่สามารถทำงานในสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า B-1 (ธุรกิจ) หรือ B-2 (นักท่องเที่ยว) วีซ่าเหล่านี้เป็นวีซ่าชั่วคราวที่ออกแบบมาสำหรับการเยี่ยมชมชั่วคราวเพื่อธุรกิจ การพักผ่อน การท่องเที่ยว หรือการรักษาพยาบาล หากคุณต้องการทำงานในสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าทำงานเฉพาะ เช่น วีซ่า H-1B, L-1 หรือ O-1
  • หากคำร้องขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาของคุณถูกปฏิเสธ เจ้าหน้าที่กงสุลจะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธ ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการปฏิเสธ คุณอาจสามารถสมัครวีซ่าใหม่ได้หลังจากแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในการปฏิเสธของคุณ
  • สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว B-2 คุณสามารถอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้นานถึงหกเดือน ระยะเวลาที่แน่นอนของการพำนักของคุณจะถูกกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐอเมริกา ณ จุดที่คุณเข้า สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามวันที่เหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเข้าเมือง

คำถามที่พบบ่อย

ที่นี่ เราจะตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา เช่น ระยะเวลาดำเนินการ อายุการใช้งานของวีซ่า เหตุผลในการปฏิเสธ ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม