ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีซ่าธุรกิจ

วีซ่าธุรกิจมีไว้สำหรับบุคคลที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การเข้าร่วมการประชุม การประชุม หรือการฝึกอบรม โดยทั่วไปแล้วจะเป็นระยะสั้นและไม่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่ามีส่วนร่วมในการจ้างงานที่ได้รับค่าจ้างภายในประเทศปลายทาง

ติดต่อเรา

การเตรียมตัว

เอกสารและข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อเตรียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการจะราบรื่นและไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติและข้อกำหนด

การมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าธุรกิจขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัครและนโยบายวีซ่าของประเทศปลายทาง ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จดหมายเชิญจากบริษัทที่ประเทศปลายทาง เอกสารการจ้างงานหรือการลงทะเบียนธุรกิจ กำหนดการเดินทาง ที่พัก และเงินทุนที่เพียงพอสำหรับ การเข้าพักของพวกเขา

สอบถามเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าธุรกิจเกี่ยวข้องกับการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร การส่งเอกสารที่จำเป็น และเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง เวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง

สอบถามเพิ่มเติม