ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีซ่าพี่เลี้ยงติดตามเจ้านาย

“วีซ่าพี่เลี้ยงติดตามเจ้านาย” (Domestic Worker Visa, Private household) จะออกให้กับบุคคลที่มีหลักประกันการจ้างงานจากเจ้านาย โดยเจ้านายเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถือเป็นวีซ่าที่มีลักษณะพิเศษเนื่องจากไม่ได้เป็นทั้งการท่องเที่ยว ทำงานธุรกิจ แต่เป็นเพียงการติดตามไปเพื่อดูแลบุคคลวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ

ติดต่อเรา

การเตรียมตัว

เอกสารและข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อเตรียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการจะราบรื่นและไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติและข้อกำหนด

คุณสมบัติในการขอ วีซ่าพี่เลี้ยงลูกเจ้านาย (Domestic Worker Visa, Private household) ทำงานขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัคร นโยบายวีซ่าของประเทศปลายทาง และข้อเสนอการจ้างงานเฉพาะ ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ สัญญาจ้างงานหรือจดหมายเสนองาน คุณสมบัติหรือประสบการณ์วิชาชีพที่จำเป็น ที่พัก และเอกสารประกอบเพิ่มเติมใดๆ

สอบถามเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการยื่นขอ (Domestic Worker Visa, Private household) โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร การส่งเอกสารที่จำเป็น และเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง บางประเทศอาจต้องมีการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน หรือใบรับรองความประพฤติของตำรวจ เวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง

สอบถามเพิ่มเติม