ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีซ่าครอบครัวหรือคู่สมรส

วีซ่าครอบครัวหรือคู่สมรสได้รับการออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคู่สมรสที่เป็นพลเมืองหรือผู้พำนักถาวรในประเทศปลายทาง วีซ่าเหล่านี้มักมีระยะเวลานานกว่าและอาจนำไปสู่การมีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือเป็นพลเมืองในบางกรณี

ติดต่อเรา

การเตรียมตัว

เอกสารและข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อเตรียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการจะราบรื่นและไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติและข้อกำหนด

การมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าครอบครัวหรือคู่สมรสขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัคร นโยบายวีซ่าของประเทศปลายทาง และลักษณะของความสัมพันธ์กับสปอนเซอร์ ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หลักฐานความสัมพันธ์ (ทะเบียนสมรส สูติบัตร ฯลฯ) เอกสารทางการเงินของผู้สนับสนุน และที่พัก

สอบถามเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าครอบครัวหรือคู่สมรสเกี่ยวข้องกับการกรอกแบบฟอร์มการสมัคร การส่งเอกสารที่จำเป็น และเข้าร่วมการสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง บางประเทศอาจต้องมีการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน หรือใบรับรองความประพฤติของตำรวจ เวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง

สอบถามเพิ่มเติม