วีซ่ารันจากกรุงเทพและภูเก็ต และการยกเว้นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

หากคุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นชาวต่างชาติ และต้องการพักอยู่ในไทยระยะยาววีซ่าในไทย ของชาวต่างชาติจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 สัปดาห์

ติดต่อเรา

ข้อมูลของวีซ่า Non-O

 

วีซ่ารันสำหรับชาวต่างชาติ จากภูเก็ตและภูเก็ต

หากคุณมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นชาวต่างชาติ และต้องการพักอยู่ในไทยระยะยาววีซ่าในไทย ของชาวต่างชาติจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 สัปดาห์ สำหรับใช้ในการขอวีซ่าพำนักระยะยาวในประเทศไทย แต่ที่ The Doctor Visa เราสามารถดำเนินการ ต่ออายุวีซ่า ในไทยด้วย วีซ่าท่องเที่ยว หรือ ขอยกเว้นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ได้

ในกรณีที่เพื่อนหรือคนรู้จักชาวต่างชาติของคุณเคย ขอต่ออายุวีซ่า มาแล้ว จะไม่สามารถ ขอต่ออายุวีซ่า ได้อีก วิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถอยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้น คือ การทำ วีซ่ารันจากภูเก็ตไปสตูล (ชายแดนมาเลเซีย) เพื่อขอรับการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือทำ วีซ่ารัน จากภูเก็ตไปปีนัง (ประเทศมาเลเซีย) เพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยว 60 วัน กับสถานทูตไทย และขอวีซ่าพำนักในไทยระยะยาว หลังจากที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย

 

 

 
สอบถามเพิ่มเติม

การทำ วีซ่ารัน จากภูเก็ต ไปสตูล ดำเนินการโดยการเดินทางด้วยรถมินิแวนไปสตูล ซึ่งมีความสะดวกมาก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำวีซ่าพำนักระยะยาวในไทย แต่วีซ่ามีอายุเหลือไม่พอ หรือสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักในไทยให้นานขึ้นอีกหน่อย แต่ต้องการประทับตราวีซ่าใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่เกินวีซ่า โดยสามารถเดินทางไป-กลับ ภูเก็ต-สตูล ได้ภายในวันเดียวกัน

*โปรดทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่ารันยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และ The Doctor Visa ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อการปฏิเสธคำร้องขอวีซ่าจากกงสุลไทยทุกกรณี*

การทำ วีซ่ารันจากภูเก็ต ไปปีนัง ประเทศมาเลเซีย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถขอยกเว้นวีซ่าได้ และจำเป็นต้องมีวีซ่าท่องเที่ยวเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย หรือสำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าพำนักในไทยระยะยาว กับกงสุลไทยในเมืองปีนัง ซึ่งดำเนินการโดยการเดินทางด้วยรถบัสหรือเครื่องบิน เป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน (ค่าที่พักและค่าเดินทาง รวมอยู่ในค่าทำวีซ่ารันแล้ว)

*โปรดทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่ารันยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และ The Doctor Visa ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อการปฏิเสธคำร้องขอวีซ่าจากกงสุลไทยทุกกรณี*

เราพร้อมจัดหาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กัวลาลัมเปอร์-ภูเก็ต / กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพ ในราคาถูกและสามารถเดินทางได้ในวันเดียวกัน สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการตรวจรับการลงตราที่ชายแดนไทยและเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

 

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการกรอกแบบฟอร์มการสมัคร การส่งเอกสารที่จำเป็น และเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง เวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ / Please specify your name.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับให้ทีมงานติดต่อกลับ / Your mobile phone no.
โปรดระบุอีเมล์ของท่าน / Please specify your email.
โปรดเลือกประเทศจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการเดินทาง / Please specify your destination
โปรดระบุช่วงเวลาที่ท่านจะเดินทาง เช่น 1-10 มกราคม พ.ศ. 2567 / Please specify your travel period e.g.. 1-10 Jan 2025