การยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

“การผจญภัยในออสเตรเลียของคุณกำลังรอคุณอยู่” แหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

ติดต่อเรา

ประเภทของวีซ่าออสเตรเลีย

เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ หรือมาเยี่ยมครอบครัวเป็นเวลา 3, 6 หรือ 12 เดือน โดยทั่วไปแล้ววีซ่านี้ไม่อนุญาตให้ทำงาน แต่สามารถใช้สำหรับกิจกรรมของผู้เยี่ยมชมธุรกิจ เช่น การเจรจาตามสัญญา โครงการระยะสั้น และการเข้าร่วมการประชุม

วีซ่านี้สำหรับคนหนุ่มสาวที่ต้องการพักผ่อนและทำงานในออสเตรเลียนานถึงหนึ่งปี เป็นวีซ่าชั่วคราวที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างออสเตรเลียและประเทศคู่ค้าที่มีสิทธิ์

วีซ่านักเรียนอนุญาตให้คุณอยู่ในออสเตรเลียเพื่อศึกษาเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับได้นานถึงห้าปี ครอบคลุมการศึกษาทุกประเภทตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

วีซ่านี้อนุญาตให้แรงงานที่มีทักษะเข้ามาที่ออสเตรเลียและทำงานในธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติได้นานถึงสี่ปี คุณต้องได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจที่ได้รับอนุมัติและมีทักษะที่จำเป็นในการบรรจุตำแหน่งที่เสนอชื่อโดยนายจ้างชาวออสเตรเลีย

วีซ่านี้อนุญาตให้คุณพำนักในออสเตรเลีย ทำงานและเรียนได้อย่างไม่มีกำหนด และลงทะเบียนในโครงการ Medicare ซึ่งเป็นโครงการด้านการรักษาพยาบาลของออสเตรเลีย หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการแล้ว คุณยังสามารถยื่นขอสัญชาติออสเตรเลียได้

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าทีละขั้นตอน

1. กำหนดประเภทของวีซ่าที่คุณต้องการ

ออสเตรเลียเสนอวีซ่าหลายประเภท แต่ละประเภทมีเกณฑ์คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครแตกต่างกัน พิจารณาว่าวีซ่าประเภทใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด

2. เตรียมเอกสารของคุณ

รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด เช่น หนังสือเดินทาง หลักฐานทางการเงิน ฯลฯ เอกสารเฉพาะที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่คุณสมัคร

3. ยื่นคำร้องขอวีซ่า

คุณสามารถสมัครวีซ่าออสเตรเลียส่วนใหญ่ได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลออสเตรเลีย ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวังและส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด

4. รอคำตัดสิน

เวลาดำเนินการสำหรับคำร้องขอวีซ่าของคุณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและช่วงเวลาของปี

5. รับวีซ่าของคุณ

หากการสมัครของคุณสำเร็จ คุณจะได้รับหมายเลขวีซ่า วันที่เริ่มใช้วีซ่าของคุณ และเงื่อนไขของวีซ่า

ข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าออสเตรเลีย อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทวีซ่า หากมีข้อสองสัยสามารถกดข้างล่างเพื่อติดต่อเรา !!

  • ระยะเวลาในการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรเลียอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าและช่วงเวลาของปี โดยเฉลี่ยแล้ว คุณสามารถรอได้ตั้งแต่สองสามสัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือน เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลออสเตรเลียให้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินการโดยทั่วไป

  • ไม่ได้ คุณไม่สามารถทำงานในออสเตรเลียด้วย Visitor Visa (Subclass 600) วีซ่านี้ออกแบบมาเพื่อการเยี่ยมชมชั่วคราวเพื่อธุรกิจหรือท่องเที่ยว หากคุณต้องการทำงานในออสเตรเลีย คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าทำงานเฉพาะ เช่น Working Holiday Visa (Subclass 417 or 462) หรือ Work Visa (Subclass 189, 190, 485 เป็นต้น)

  • หากคำร้องขอวีซ่าออสเตรเลียของคุณถูกปฏิเสธ คุณจะได้รับแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธ ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการปฏิเสธ คุณอาจสามารถสมัครวีซ่าใหม่ได้หลังจากแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในการปฏิเสธของคุณ
  • สำหรับ Visitor Visa (Subclass 600) โดยปกติแล้ว คุณสามารถอยู่ในออสเตรเลียได้นานถึง3, 6 หรือ 12 เดือน ระยะเวลาที่แน่นอนของการพำนักของคุณจะถูกกำหนดโดยกระทรวงกิจการภายในของออสเตรเลีย สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามวันที่เหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเข้าเมือง

คำถามที่พบบ่อย

ที่นี่ เราจะตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรเลีย เช่น ระยะเวลาดำเนินการ อายุการใช้งานของวีซ่า เหตุผลในการปฏิเสธ ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม