การต่ออายุวีซ่าสำหรับต่างชาติ

 

สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยและวีซ่าใกล้จะหมดอายุ แต่ยังไม่ต้องการเดินทางกลับประเทศ 

ติดต่อเรา

ข้อมูลของวีซ่า Non-O

 

บริการต่ออายุวีซ่าและ VISA EXTENSION

The Doctor Visa ให้บริการต่อวีซ่าและขยายวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาพักผ่อนในภูเก็ต และวีซ่าใกล้จะหมดอายุ แต่ยังไม่ต้องการเดินทางกลับประเทศ โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยและได้รับการยกเว้นวีซ่า 30 วัน หรือมีวีซ่าท่องเที่ยว 60 วัน ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย สามารถขยายวีซ่าเพิ่มได้อีก 30 หรือ 60 วัน นับจากวันหมดอายุของวีซ่าฉบับปัจจุบัน เตรียมแค่พาสปอร์ตตัวจริงมา ที่เหลือเราจัดการให้เองค่ะ

เข้ามารับพาสปอร์ตได้เลยในวันถัดไป สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอต่อคิวที่ ตม.

 
สอบถามเพิ่มเติม
  • Visa Extension สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว
  • ต่อวีซ่าเกษียณอายุ ในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติ
  • ต่ออายุวีซ่า Non-O สำหรับชาวต่างชาติ

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการกรอกแบบฟอร์มการสมัคร การส่งเอกสารที่จำเป็น และเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง เวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง

สอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อทีมงานได้ทางช่องทางด้านล่าง

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ / Please specify your name.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับให้ทีมงานติดต่อกลับ / Your mobile phone no.
โปรดระบุอีเมล์ของท่าน / Please specify your email.
โปรดเลือกประเทศจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการเดินทาง / Please specify your destination
โปรดระบุช่วงเวลาที่ท่านจะเดินทาง เช่น 1-10 มกราคม พ.ศ. 2567 / Please specify your travel period e.g.. 1-10 Jan 2025