ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีซ่าเยี่ยมเยียน

วีซ่าเยี่ยมเยียนอนุญาตให้เข้าประเทศได้ในช่วงเวลาสั้นๆ โดยทั่วไปแล้วเพื่อการพักผ่อน ท่องเที่ยว เยี่ยมครอบครัวหรือเพื่อน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ติดต่อเรา

การเตรียมตัว

เอกสารและข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อเตรียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการจะราบรื่นและไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติและข้อกำหนด

สิทธิ์ในการขอวีซ่าเยี่ยมเยียนขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัครและนโยบายการเข้าเมืองของประเทศปลายทาง โดยทั่วไป จะต้องแสดงหลักฐานหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ แผนการเดินทางและที่พัก การเงินเพื่อสนับสนุนการเข้าพัก และตั๋วไปกลับ บางประเทศอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าเยี่ยมเยียนโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการกรอกแบบฟอร์ม ชำระค่าธรรมเนียม และเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดำเนินการจะแตกต่างกันไปตามประเทศและสัญชาติของผู้สมัคร

สอบถามเพิ่มเติม