วีซ่าทำงานประเภท NON-B

 

วีซ่า Non-B เป็นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีความต้องการเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทย การขอวีซ่าประเภทนี้มักจะใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้จะได้รับใบอนุญาตทำงานในช่วงระหว่าง 90 วันแรก ที่ได้ทำการขอวีซ่านี้

ติดต่อเรา

ข้อมูลของวีซ่า Non-B

 

วีซ่าเพื่อการทำงานในประเทศไทย ประเภท NON-B

วีซ่า Non-B เป็นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีความต้องการเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทย การขอวีซ่าประเภทนี้มักจะใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้จะได้รับใบอนุญาตทำงานในช่วงระหว่าง 90 วันแรก ที่ได้ทำการขอวีซ่านี้

สอบถามเพิ่มเติม

วีซ่าทำงานในประเทศไทย เป็นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติผู้ต้องการทำงานในบริษัทหรือมีบริษัทเป็นของตนเองในประเทศไทย วีซ่าทำงานในประเทศไทยต้องใช้ร่วมกับใบอนุญาตทำงาน จึงจะสามารถทำงานเป็นลูกจ้างในบริษัท หรือเป็นเจ้าของ/ผู้ถือหุ้นในบริษัทของตนเองในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

The Doctor Visa ให้บริการวีซ่าทำงานประเภท Non-B และใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติทุกคนในประเทศไทยร่วมกับสำนักงานบัญชีของเรา สนใจติดต่อสอบถามเราเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในการสมัคร

 

ขอวีซ่าประเภทนี้ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ขอวีซ่าประเภทนี้ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อครบทุก 90 วัน

 

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการกรอกแบบฟอร์มการสมัคร การส่งเอกสารที่จำเป็น และเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง เวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง

สอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อทีมงานได้ทางช่องทางด้านล่าง

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ / Please specify your name.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับให้ทีมงานติดต่อกลับ / Your mobile phone no.
โปรดระบุอีเมล์ของท่าน / Please specify your email.
โปรดเลือกประเทศจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการเดินทาง / Please specify your destination
โปรดระบุช่วงเวลาที่ท่านจะเดินทาง เช่น 1-10 มกราคม พ.ศ. 2567 / Please specify your travel period e.g.. 1-10 Jan 2025