วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย

 

วีซ่าเกษียณอายุ เป็นวีซ่าไทยเพื่อการพำนักในประเทศไทยระยะยาวที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถพำนักในประเทศไทยได้ 1 ปี โดยต้องเป็นชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และมีความต้องการที่จะใช้ชีวิตในบั้นปลายที่ประเทศไทย เมื่อยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ในประเทศไทย จะมีชื่อเรียกอีกชื่ออย่างเป็นทางการว่า Non-Immigrant O Long Stay Visa

 
ติดต่อเรา

ข้อมูลของวีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย

 

วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย

วีซ่าเกษียณอายุ เป็นวีซ่าไทยเพื่อการพำนักในประเทศไทยระยะยาวที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถพำนักในประเทศไทยได้ 1 ปี โดยต้องเป็นชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และมีความต้องการที่จะใช้ชีวิตในบั้นปลายที่ประเทศไทย เมื่อยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ในประเทศไทย จะมีชื่อเรียกอีกชื่ออย่างเป็นทางการว่า Non-Immigrant O Long Stay Visa

สอบถามเพิ่มเติม

การยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุ ต้องมีเอกสารทางการเงิน คือ สมุดบัญชีธนาคารใดก็ได้ในประเทศไทยที่มียอดเงินฝาก 800,000 บาท ซึ่งมีการเปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 2 เดือน ก่อนทำการยื่นขอวีซ่า

และมีรายได้ต่อเดือนเป็นเงินไทย 65,000 บาท รวมทั้งต้องมีเงินประกันและรายได้ประจำปีรวมกันเป็นเงินไทย 800,000 บาท

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการยื่น คือ หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุอย่างน้อย 2 เดือน, สมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงของธนาคารใดก็ได้ในประเทศไทย, สัญญาเช่าหรือเอกสารกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยปัจจุบัน, statement รายได้ย้อนหลัง 6 เดือน และหนังสือรับรองยอดเงินฝาก ณ ปัจจุบัน เป็นเงินบาทไทย

The Doctor Visa สามารถให้ความช่วยเหลือในการต่อวีซ่าเกษียณอายุได้ทุกปี โดยสามารถต่ออายุวีซ่าประเภทนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนปี

 

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการกรอกแบบฟอร์มการสมัคร การส่งเอกสารที่จำเป็น และเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง เวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง

สอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อทีมงานได้ทางช่องทางด้านล่าง

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ / Please specify your name.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับให้ทีมงานติดต่อกลับ / Your mobile phone no.
โปรดระบุอีเมล์ของท่าน / Please specify your email.
โปรดเลือกประเทศจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการเดินทาง / Please specify your destination
โปรดระบุช่วงเวลาที่ท่านจะเดินทาง เช่น 1-10 มกราคม พ.ศ. 2567 / Please specify your travel period e.g.. 1-10 Jan 2025