การยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

ประตูสู่สหราชอาณาจักรของคุณ: คู่มือการยื่นขอวีซ่าและขั้นตอนการสมัครวีซ่าอังกฤษโดย Dr. Visa

ติดต่อเรา

ประเภทของวีซ่าอังกฤษ

เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว ประชุมธุรกิจ ประชุมวิชาการ และแม้กระทั่งการศึกษาระยะสั้น วีซ่านี้ให้คุณอยู่ในสหราชอาณาจักรได้นานถึง 6 เดือน

เหมาะสำหรับแรงงานฝีมือที่ได้รับการเสนองานจากนายจ้างในสหราชอาณาจักร วีซ่านี้อนุญาตให้คุณทำงานในสหราชอาณาจักรได้สูงสุด 5 ปี 14 วัน หรือระยะเวลาที่ระบุในหนังสือรับรองการเป็นสปอนเซอร์บวก 1 เดือน แล้วแต่ว่าอย่างใดจะสั้นกว่า

อนุญาตให้คุณศึกษาในสหราชอาณาจักรในสถาบันการศึกษาที่ได้รับใบอนุญาต โดยคุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดบางประการ เช่น มีสถานที่ยืนยันในหลักสูตร

หากคุณมีสมาชิกในครอบครัวหรือคู่ชีวิตในสหราชอาณาจักร คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าครอบครัว ระยะเวลาของวีซ่านี้อาจแตกต่างกันไป

หลังจากอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายเป็นระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการลางานโดยไม่มีกำหนด (ILR) สถานะนี้ทำให้คุณสามารถอาศัยและทำงานในสหราชอาณาจักรได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าทีละขั้นตอน

1. กำหนดประเภทวีซ่าของคุณ

ระบุประเภทวีซ่าที่เหมาะสมที่สุดตามวัตถุประสงค์การเดินทางของคุณ

2.เตรียมเอกสารที่จำเป็น

รวบรวมเอกสารที่จำเป็น เช่น หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หลักฐานการเงิน และเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับประเภทวีซ่าเฉพาะของคุณ

3. สมัครออนไลน์

กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าบนเว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรและชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

4. เข้าร่วมการนัดหมาย

คุณจะต้องเข้าร่วมการนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ (ลายนิ้วมือและรูปถ่าย)

5. รอคำตัดสิน

เวลาในการดำเนินการอาจแตกต่างกันไป เมื่อมีการตัดสินใจ คุณจะได้รับแจ้ง

ข้อมูลข้างต้นเป็นกระบวนการเบื้องต้นในการขอวีซ่าอังกฤษ อาจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของวีซ่า หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถกดข้างล่างเพื่อนติดต่อเรา !!

  • ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและสถานการณ์ของแต่ละบุคคล โดยปกติแล้ว วีซ่านักท่องเที่ยวมาตรฐานจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 สัปดาห์ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นในช่วงฤดูท่องเที่ยวหรือหากต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม

  • การประกันสุขภาพไม่ใช่ข้อกำหนดบังคับสำหรับวีซ่าสหราชอาณาจักร แต่ขอแนะนำให้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดคิดระหว่างการเยี่ยมชมของคุณ

  • ในบางกรณี คุณอาจยื่นขอต่ออายุวีซ่าได้ แต่ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่คุณมี
  • ไม่ได้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้างด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร หากคุณตั้งใจจะทำงาน คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าทำงาน

คำถามที่พบบ่อย

ที่นี่ เราจะตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ เช่น ระยะเวลาดำเนินการ อายุการใช้งานของวีซ่า ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม