แนะนำการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย

การวางแผนท่องเที่ยวไปยังออสเตรียอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น แต่ก่อนที่คุณจะสามารถสัมผัสกับความสวยงามของประเทศนี้ได้นั้น การเตรียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ ซึ่งบทความนี้จะช่วยคุณแนะนำขั้นตอน เอกสารที่จำเป็น และ เคล็ดลับต่างๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่น และ ประสบความสำเร็จ


1. ตรวจสอบความต้องการของขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย

ก่อนทำการขอวีซ่า คุณต้องตรวจสอบว่าคุณต้องการวีซ่าเพื่อเข้าประเทศออสเตรียหรือไม่ หากคุณเป็นประชากรจากประเทศในเขตชินเก้นหรือมีวีซ่าชินเก้นอยู่แล้ว คุณอาจไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเพิ่มเติม

2. รวบรวมเอกสารที่จำเป็น

การขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรียต้องการเอกสารต่างๆ ดังนี้:

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • เอกสารวีซ่าประเทศอื่นที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
 • ฟอร์มขอวีซ่าเข้าประเทศ
 • แผนการเดินทาง
 • เอกสารยืนยันการทำงาน
 • รูปถ่ายขนาด 3.5×4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • หลักฐานการจองที่พัก (ชื่อ-นามสกุล จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง)
 • หลักฐานการเดินทางกลับหรือต่อไปยังประเทศอื่น
 • หลักฐานการมีประกันการเดินทางที่ครอบคลุมอย่างน้อย 30,000 ยูโร
 • หลักฐานแสดงรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน และ รายการเดินบัญชี

3. ยื่นขอวีซ่าออสเตรีย

การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรียสามารถทำได้ที่สถานทูตหรือกงสุลของออสเตรียในประเทศของคุณ บางประเทศอาจอนุญาตให้ยื่นขอวีซ่าออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสถานทูตออสเตรียในประเทศของคุณ

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย

4. เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์

บางกรณี คุณอาจต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์โดยมีเอกสารที่จำเป็นและเตรียมตอบคำถามเกี่ยวกับแผนการเดินทางของคุณจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่า

5. การติดตามผลการขอวีซ่า

หลังจากยื่นขอวีซ่าแล้ว คุณสามารถติดตามผลการขอวีซ่าผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือติดต่อสถานทูตโดยตรง เวลาในการดำเนินการขอวีซ่าอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ยื่นขอ

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • เริ่มขอวีซ่าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนวันเดินทาง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการดำเนินการ
 • ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดและคำแนะนำจากสถานทูตออสเตรีย เนื่องจากข้อกำหนดและกระบวนการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

การเข้าใจกระบวนการและการเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรียเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการเดินทางของคุณ โดยการติดตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่าและสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังออสเตรียได้อย่างไม่มีกังวล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *